TEA (Part 1)

Introduction: Aromatic, tasty drink and sometimes bitter. wikipedia In this article, we will review brewing, drinking and tea tools. We will also review the history of this old drink, go…

Continue ReadingTEA (Part 1)

Պատրաստէլ ծխամուրճը ծխելու

Օգտագործեք մաքուր ծխամուրճ որ ունենակ լավ ըսմօք․ Նախապես թողեք ծխամուրճը չորանա եթէ ըսմօք էկ ունեցել։ Թութունը նախ լցնելուց բացեք իրարից։   Թութունը վերեւից լցրեք կրակատուփի (chamber) մեջ այնպես, որ այն…

Continue ReadingՊատրաստէլ ծխամուրճը ծխելու

Ծխամուրճի թութուների տեսակներ

Ծխամուրճի թութունը երկու հիմնական խմբեր էն։ 1- Անգլիական տիպ (English tip), որոնք ավելի բնական են, քան հաջորդ խումբը: 2- Ամերիկյան տեսակ (American tip), որոնք տարբեր ձևերով օծանելիք դառնում: Ծխամուրճների շատ…

Continue ReadingԾխամուրճի թութուների տեսակներ

Ընտրեք լավագույն ծխամուրճ

Գնեք ապրանքանիշ ծխամուրճ, եթե սիրողական եքծխելու մաքուր թութուն։ Համոզվեք, որ փորձեք ընտրել լավ որակի ծխամուրճ: Հեղինակավոր ապրանքանիշերը միշտ ավելի էժան ծխամուրճ են թողարկում, քան մյուս ապրանքները, որոնք սիրողական են օգտագործման…

Continue ReadingԸնտրեք լավագույն ծխամուրճ