Պատրաստէլ ծխամուրճը ծխելու

Օգտագործեք մաքուր ծխամուրճ որ ունենակ լավ ըսմօք․

Նախապես թողեք ծխամուրճը չորանա եթէ ըսմօք էկ ունեցել։

Թութունը նախ լցնելուց բացեք իրարից։

 

Թութունը վերեւից լցրեք կրակատուփի (chamber) մեջ այնպես, որ այն հեշտությամբ մտնի կրակատուփի մեչ և այս փուլում դրա վրա ճնշում չի գործադրվում:

– Վերևից ճզմեք խիտ թութունը չամբերի մեջ։

Սեղմեկ թութունը ցուցամատով չամբերի այն ձեվի որ չամբերի վրաի թութունը ավելի խիտ է քան ներքևում:

Երբ թութունը վառում էկ, պետք է որ ամեն թութունը վառվի ամբողջութեամբ։

Կարելի է առաջին անքամով չվառվի թութունը և պետք լինի որ նորից կրակով վառել նրան։

Leave a Reply